ارتباط با شرکت خط دریا بندر

راه های ارتباط با نمایندگی های شرکت خط دریا بندر

دفتر مرکزی تهران

آدرس: خیابان وزراء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم

تلفن:88871834-88871842 (9821+)

فاکس:88871558 (9821+)

پست الکترونیک: spl@spl.ir

شعبه بندر عباس

آدرس: بندرعباس  سه راه جهان بار  رو به روی شرکت مخابرات

تلفن:33557118 (9876+)

فاکس:33557118 (9876+)

پست الکترونیک: Hormozgan@spl.ir

شعبه بندر انزلی

آدرس: بندر انزلی  غازیان رو به روی بانک سپه

تلفن: 44421959 (9813+)

فاکس: 44425554 (9813+)

پست الکترونیک: Gilan@spl.ir

شعبه ماهشهر

آآدرس: بندر امام خمینی (ره)  دفتر شرکت خط دریا بندر

تلفن: 52282857 (9861+)

فکس: 52282857 (9861+)

پست الکترونیک: Khouzestan@spl.ir

 

 

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir