شرکت خط دریا بندر

شرکت خط دریا بندر در تاریخ 1379/11/30 تاسیس گردیده است. موسسان شرکت نیاز به ارائه خدمات ممتاز در این صنعت را احساس کردند و اینکه کیفیت این خدمات در مقایسه با کشورهای همسایه دچار نوعی عقب افتادگی می باشد. استانداردهای جدید جهانی که سریعا در حال اجباری شدن می باشند انگیزه ای جهت شکل گیری شرکت بوده است. ایران به عنوان کشوری متقاضی ورود به سازمان تجارت جهانی نمی تواند مصالح و مسئولیت های خود را در این رشته نادیده بگیرد. شرکت های خصوصی به عنوان بازوهای کمکی دولت نیز باید قسمتی از این مسئولیت ها را عهده دار شوند.

در این راستا شرکت خط دریا بندر آماده ارائه هر گونه خدمات دریایی و بندری شامل نمایندگی خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی، حمل و نقل دریایی، انجام عملیات یدک کشی، ارائه خدمات به شناورهای مستقر در لنگرگاه ها، سالویج، راهبری، تعمیر و نگهداری شناورها و خدمات مشاوره ای می باشد. قابلیت های فوق بر مبنای ترکیبی از کارکنان با تجربه و متخصص و نیز تجهیزات پیشرفته و گوناگون است که در این شرکت فعالیت می نمایند.

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir