اعضای هیأت مدیره

ارتباط با اعضای هیئت مدیره شرکت خط دریا بندر

حسین صاحبی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

پست الکترونیک: Sahebi@spl.ir

سید محمدرضا قادری

رئیس هیأت مدیره

پست الکترونیک:  ghaderi@spl.ir

رضا فرشا

نائب رئیس هیأت مدیره

پست الکترونیک: farsha@spl.ir

امیر ایزدنیا

عضو هیأت مدیره

پست الکترونیک: izadnia@spl.ir

منتظر منصوری

عضو هیئت مدیره

پست الکترونیک: mansoori@spl.ir

 

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir