اعضای هیأت مدیره

ارتباط با اعضای هیئت مدیره شرکت خط دریا بندر

حسین صاحبی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

پست الکترونیک: Sahebi@spl.ir

رضا حیدری

رئیس هیأت مدیره

پست الکترونیک: Heydari@spl.ir

محمد حسین آژنگ

نائب رئیس هیأت مدیره

پست الکترونیک: Ajang@spl.ir

حمزه مقصودی

عضو هیأت مدیره

پست الکترونیک: maghsoodi@spl.ir

محسن مرادی جزء

عضو هیئت مدیره

پست الکترونیک: moradi@spl.ir

 

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir