فرم استخدام

پرسشنامه متقاضیان همکاری

الف ) لطفا پاسخ سوالات را دقیقا و بطور خوانا در محل های مربوطه مرقوم فرمایید.

ب) کلیه اطلاعات این پرسشنامه محرمانه تلقی میشود و شرکت امانت دار آن خواهد بود.
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
سال تولد
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان
ورودی نامعتبر
وضعیت مسکن
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
آیا قصد ادامه تحصیل دارید ؟
ورودی نامعتبر
دوره های آموزش و تخصصی
ورودی نامعتبر
مهارت های شغلی
ورودی نامعتبر
آشنایی با زبان های خارجی
ورودی نامعتبر
میزان تسلط به زبان خارجی
ورودی نامعتبر
سابقه کارد
ورودی نامعتبر
مشغول به کار
ورودی نامعتبر
نام موسسه و نوع فعالیت شما
ورودی نامعتبر
آدرس محل کار فعلی
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر
تلفن محل سکونت
ورودی نامعتبر

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir