خدمات بندری

0011

شرکت خط دریا بندر آماده ارائه هر گونه خدمات بندری از جمله «عملیات تخلیه و بارگیری محمولات کشتیهای تجاری اعم از کالاهای عمومی، کانتینر، فله خشک و فله مایع، نگلات سنگین و کالاهای پروژه ای»، «مدیریت بنادر»، «احداث و اداره ترمینالهای کانتینری»، «نمایندگی خطوط کشتیرانی»، «دوبه کاری»، «انبارداری»، «بارشماری و بارنویسی»، «حفاظت کالاهای صادراتی»، «خدمات گمرکی و ترخیص کالا»و «ارایه کلیه خدمات بندری بر اساس قوانین جاری کشور» می باشد.

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir