تجسس و نجات

عملیات تجسس و نجات از عملیاتی است که کشورهای عضو سازمان بین المللی دریانوردی طبق کنوانسیون مصوب اجرای آنرا مقرر کرده است.

در هنگام دریافت تقاضای کمک اضطراری در دریاهای باز کلیه شناورهای دریافت کننده قانوناً و اخلاقاً موظف هستند نسبت به مساعدت پرسنل شناور مضطر اقدام کنند. در آبهای ساحلی این وظیفه بعهده مسئولان بندری کشوری است. اگر بندری تجهیزات و شناورهای لازم جهت عملیات تجسس و نجات را نداشته باشد آنگاه مسئولان بندر از شناورهای حاضر و یا نزدیک به صحنه تقاضای مساعدت خواهند کرد.

"شرکت خط دریا بندر آماده ارائه خدمات تجسس و نجات به شناورهای در حال اضطرار مطابق کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی و عرف جهانی میباشد."

 

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir