سالویج

پیرو کنوانسیونهای ROPME وMEMAC که امضا شده توسط 7 کشور حوزه خلیج فارس (ایران، عمان، کویت، عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر) و تعهد این کشورها مبنی بر فراهم نمودن امکانات لازم جهت واکنش سریع در شرایط اضطراری دریائی (به خصوص موارد وقوع آلودگی های نفتی و خارج سازی شناور های مغروقه از بستر دریا) شرکت خط دریابندر نیز در راستای اهداف مشخص شده در افق چشم انداز آتی خود اقدام به تاسیس و تجهیز تیم سالویج دریائی نموده است.

در همین راستا شرکت خط دریابندر علاوه بر بکارگیری سالویج مستر طبق کنوانسیون Salvage 1989 و کنوانسیون نایروبی (Nairobi Wreck Removal)، توسط کادر مجرب فنی- عملیاتی، تجهیزات کم نظیری از جمله شناورSheer Leg 1000 تنی، اتاق فشار پیشرفته غواصی و دیگر ملزومات عملیات سالویج دریائی را در اختیار داشته و آمادگی دارد تا علاوه بر سالویج مغروقه ها در سایر پروژه های ساحلی و فراساحلی (از جمله رفع موانع زیرآبی، نصب Jacket، نصب بخش های فوقانی سکوهای نفتی و سایر سازه های سنگین دریائی، بازرسی زیر آبی از سکوهای نفتی و سازه های دریائی و...) خدمت رسانی نماید.

شایان ذکراست از جمله پروژه های اجرائی اخیر انجام شده توسط تیم اجرائی این شرکت می توان به پروژه سالویج مغروقه پرتوان در بندرعباس و پروژه نصب یک دستگاه Jacket در حوزه نفتی رشادت اشاره نمود.

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir