خطوط کشتیرانی

شرکت خط دریابندر ارائه دهنده خدمات فیدرینگ کانتینر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان با سرعت و کیفیت استانداردهای جهانی است. این خدمات بصورت اجاره فضا جهت حمل و نقل کانتینر و یا واگذاری کانتینر جهت بارگیری و حمل میباشد. خط کشتیرانی کانتینری خدمات حمل و نقل انواع کانتینر و یخچالی را شامل میشود

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir