معرفی شرکت

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر با بیش از دو دهه فعالیت، به عنوان یکی از شرکت های شناخته شده و پیشرو ایرانی در حوزه خدمات دریایی به ویژه در بخش لایروبی، جستجو و نجات دریایی و راهبری شناورها  به حساب می آید. ما با به کارگیری نیروی انسانی کارآزموده و همچنین در اختیار داشتن انواع مختلف شناورها شامل یدک کش، لایروب، شناورهای تدارکاتی، بارج و شناورهای جستجو و نجات، طیف وسیعی از خدمات را به مشتریان خود ارائه می دهیم.  از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عملیات لایروبی و هیدروگرافی

جستجو و نجات

راهبری شناورها

تأمین شناورهای خدماتی

یدک کشی

عملیات سالویج

حمل کالا و مسافر

خدمات کشتیرانی

خدمات بندری

فهرست