یدک کشی

یکی از خدمات ارائه شده توسط خط دریابندر، خدمات یدک کشی است  که این خدمات با بهره گیزی از شناور دریابندر 2 و بارج نصر 823 به مشتریان ارائه می شود.

فهرست