سالویج

خط دریابندر با تربیت و به کارگیری کادر مجرب فنی و عملیاتی و فراهم سازی تجهیزات کم‌نظیری از جمله شناورکرین بارج هزار تنی، اتاق فشار پیشرفته غواصی، تجهیزات غواصی تغذیه از سطح و دیگر ملزومات عملیات سالویج دریائی،  آمادگی دارد تا علاوه بر خارج سازی مغروقه‌ها،  در سایر پروژه‌های ساحلی و فراساحلی به ارائه خدماتی همچون رفع موانع زیرآبی، نصب سازه ، نصب بخش‌های فوقانی سکوهای نفتی و سایر سازه های سنگین دریائی، بازرسی زیر آبی از سکوهای نفتی و سازه های دریائی بپردازد.

از جمله پروژه های اجرا شده توسط این شرکت می‌توان به پروژه سالویج مغروقه پرتوان در بندرعباس و پروژه نصب یک دستگاه جکت در حوزه نفتی رشادت اشاره کرد.

فهرست