عملیات لایروبی و هیدروگرافی

در حوزه لایروبی شرکت خط دریابندر به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در کشور شناخته می شود و با در اختیار داشتن تجهیزات گسترده از جمله لایروب های هاپرساکن (Hopper Suction)، کاترساکشن (Cutter Suction)و گراب دار(Grab Dredger) در بنادر شمالی و جنوبی کشور حضور پررنگی دارد. شرکت در دو حوزه لایروبی احداثی و لایروبی نگهداری، پروژه های متعددی را در کارنامه دارد که از جمله آن ها می توان به لایروبی نگهداری بنادر شمالی شامل بنادر انزلی، آستارا، نوشهر، فریدون‌کنار، نکاء و امیرآباد و لایروبی احداثی بنادر انزلی، آستارا، فریدون‌کنار و لایروبی بخشی از حوضچه بندر زرآباد در سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

فهرست