راهبری شناورها

در این حوزه خط دریا بندر ارائه دهنده خدمات راهبری به مالکان کشتی است. از جمله این خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بکارگیری افسران و ملوانان حرفه‌ای با مدارک مورد قبول بین المللی

نگهداری ماشین آلات و انواع تجهیزات شناور از سوی مهندسین و تکنسین‌های دریایی

تامین لوازم یدکی شناورها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از تامین کنندگان معتبر و شناخته شده

حصول اطمینان از اعمال هرگونه مقررات جدید وضع شده از سوی مراجع محلی و یا بین‌المللی و اخذ  کلیه مدارک و گواهینامه‌های مورد نیاز شناور و تجهیزات آن از سوی کارشناسان دریایی

انجام بازرسی ها و تعمیرات دوره ای، اساسی و عمومی طبق برنامه

فهرست