تامین شناورهای خدماتی

یکی از فعالیت های عمده خط دریابندر، تأمین شناورهای خدماتی جهت پهلو‎دهی کشتی‎ها در پایانه‎ های نفتی و تدارک و پشتیبانی سکوهای نفتی است. در این راستا شرکت با 3 فروند شناور پیشرفته به نام‎های دریا بندر 3، دریا بندر 4  و دریا بندر 5 ارایه خدمات در پایانه نفتی خارک و لاوان را بر عهده دارد.

فهرست