خدمات کشتیرانی

شرکت خط دریابندر ارائه دهنده خدمات فیدرینگ کانتینر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان با سرعت و کیفیت استانداردهای جهانی است. این خدمات بصورت اجاره فضا جهت حمل و نقل کانتینر و یا واگذاری کانتینر جهت بارگیری و حمل می‌باشد. همچنین شرکت به عنوان ارائه دهنده خدمات نمایندگی به شرکت‌ها و مالکان کشتی شناخته می‌شود. کارکنان فعال و مسئولیت‌پذیر در بنادر مختلف ایران مشتریان را از آخرین وضعیت و فعالیت در حال انجام بندر مطلع می سازند تا امکان برنامه‌ریزی زمانی دقیق برای مشتریان میسر باشد.

فهرست