حمل کالا و مسافر

ما به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حمل مسافر و کارکنان دریایی توسط شناورهای مسافربری و شناورهای حمل کارکنان در کشور شناخته می‌شویم. شناورهای مسافری تدارکاتی این شرکت فراتر از قایق‌های تعویض پرسنل هستند و امکانات متنوعی را به مشتریان ارائه می‌دهند.
شناورهای مذکور  قادر به حمل 40 تن بار بوده و همچنین مجهز به اتاق فشار غواصی در عرشه، جرثقیل یک تن و همچنین سیستم آتش نشانی و مانیتورهستند.

فهرست