دریا بندر 2

نوع شناوریدک کش
کشور سازندهایران
طول26متر
عرض8.00متر
ظرفیت ناخالص207تن
ظرفیت خالص63تن
آبخور3.65متر
موتور های اصلی1657 اسب بخار
قدرت کشش22تن
سرعت8 گره دریایی
فهرست