دریا بندر 3

نوع شناوریدک کش ASD
سال ساخت2016
طول33 متر
عرض12.20متر
ظرفیت ناخالص497 تن
ظرفیت خالص149 تن
آبخور4.23متر
موتورهای اصلی2682*2 اسب بخار
سرعت13گره دریایی
فهرست