دریا بندر 5

نوع شناوریدک کش خدماتی- تدارکاتی
سال ساخت2012
طول37 متر
عرض10.2متر
ظرفیت ناخالص465تن
ظرفیت خالص140تن
آبخور3.8متر
موتورهای اصلی1600*2 اسب بخار
سرعت12گره دریایی
فهرست