اخبار

پیرو درخواست کمک رسانی به یک فروند قایق تفریحی حامل ۱۱ نفر سرنشین شامل دو کودک و ۱۱ بزرگسال در ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه مورخ ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۲…

خدمات خط دریا بندر

خط دریا بندر با بیش از دو دهه سابقه در ارائه خدمات دریایی

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به عنوان یکی شرکت های شناخته شده و پیشرو ایرانی در حوزه خدمات دریایی به ویژه در بخش لایروبی، جستجو و نجات دریایی و راهبری شناورها  به حساب می آید.

راهبری شناورها

ﺧﺪﻣﺎت بندری

سالویج

عملیات لایروبی و هیدروگرافی

حمل کالا و مسافر

تامین شناورهای خدماتی

جستجو و نجات

خدمات کشتیرانی

یدک کشی

تجهیزات

وضعیت سهام در بورس

حبندر

امور سهام

فهرست